top of page
Ken God en Groei!/Know God and Grow!

Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan

It is for your good that I am going away

Johannes 16:1-7 - John 16:1-7

Jesus doesn't want His people, His own, His bride to go astray.

Jesus wil nie dat Sy mense, Sy eie, Sy bruid, afvallig word nie. 

Die Gees van die Waarheid

The Spirit of Truth

Johannes 16:7-15 - John 16:7-15

He is either the Spirit of truth or the Spirit of lies?  What do you prefer?

Hy is of die Gees van die Waarheid of die Gees van leuens ? Wat verkies jy?

Jou hartseer sal in blydskap verander

Your sorrow will turn into joy

Johannes 16:16-24 - John 16:16-24

Jesus teaches that out of our sorrow joy will be birthed.

Jesus leer ons dat uit ons hartseer sal vreugde gebore word.  

Hou moed! Ek het die wêreld klaar oorwin

Take heart! - I have overcome the world

Johannes 16:25-33 - John 16:25-33

God loved us affectionately and He can be trusted and He is our hope!

God het ons innig lief en ons kan Hom vertrou, Hy is ons hoop!

Ewige lewe – Ken die enigste ware God

Eternal Life - Know the Only True God

Johannes 17:1-5 - John 17:1-5

Eternal life is to intimately know the One True God, our Father and Jesus our Saviour

God het ons innig lief en ons kan Hom vertrou, Hy is ons hoop!

Jesus se gebed vir ons

Jesus prayed for us

Johannes 17:6-12 - John 17:6-12

We belong to God, and that is why Jesus pray for us.

Omdat ons aan God behoort, bid Jesus vir ons

Vader

Father

Johannes 17 - John 17

Fathersday 2021 - Jesus introduces us to a perfect, loving, caring Father

Vadersdag 2021 - Jesus stel ons voor aan 'n perfekte, liefdevolle omgee Vader

Jesus se blydskap ten volle

The full measure of the joy of Jesus

Johannes 17:13-19 - John 17:13-19

Jesus teaches us to rejoice in all circumstances  - He gives us His joy.

Jesus leer ons om bly te wees in alle omstandighede - Hy gee ons Sy blydskap

'n Kind van die Koning

A Child of the King

Johannes 17:20-26 - John 17:20-26

We are a part of God's royal family and He blesses us in abundance

Ons is deel van God se Koninklike familie en Hy seën ons in oorvloed.

bottom of page