top of page
'n Soek na Vreugde.png
Afrikaanse diens
24 Sept 2023
Jy is gemaak om God te eer Jesaja 43:1-7
Afrikaanse diens
1 Oktober 2023
Lewe ‘n lewe wat God verheerlik
Korintiërs10: 31
English Service
1 October 2023
Get Behind The Real Hero!
Afrikaanse diens
8 Oktober 2023
Deel in God se heerlikheid
Romeine 8:14-17
English Service
8 October 2023
Praying for Restoration, Healing & Transformation 
bottom of page