top of page
1.png
Afrikaanse diens
15 Oktober 2023
God se belofte van Genesing en Herstel
Lukas 4:13-17
English Service 
15 October 2023
God's promise of Healing and Restoration  
Luke 4:13-17
Afrikaanse diens
22 Oktober 2023
Prys die Here, o my siel 
Psalm 103 
Afrikaanse diens
29 Oktober 2023
Die pad na Geestelike Herstel
Psalm 51 
Afrikaanse diens
5 November
Transformasie
Romeine 12:1-2 
Afrikaanse diens
12 November 2023
Die Transformerende Krag van die Liefde
1 Korintiërs 13
Afrikaanse diens
19 November 2023
God se Plan vir transformasie
Jeremia 29:4-14 
English Service
12 November 2023
The Transforming Power of Love
1 John 4
English Service
19 November 2023
Transforming your community
Matthew 5:13-16 
bottom of page