top of page
2022 - Q2 - Eng -  PP.png
The Ancient Believers
Abraham 
En daar was God
Genesis 11:31–12:7
1 Mei 2022
Abraham 
God sal voorsien
Genesis 22:1-14
8 Mei 2022
Josef 
Slegte goed gebeur met goeie mense
Genesis 37 en verder
15 Mei 2022
Moses 
EK IS - Is met jou!
Eksodus 3:1-15
22 Mei 2022
Moses 
Wys my U heerlikheid
Eksodus 33:7-23
29 Mei 2022
Gideon
God doen dinge op Sy manier. Rigters 6-8
5 Junie 2022
Rut
Drie vroue en 'n verlosser - Rut 1-4
12 Junie 2022
Samuel
Soek God en jy sal Hom vind - 1 Samuel
19 Junie 2022
Dawid
Iemand na God se hart
1 Samuel
26 Junie 2022
Volhard in Geloof
Hebreërs 12:1-3
3 Julie 2022
Dawid en Mefiboset
2 Samuel 9:1-13
10 Julie 2022
Dawid en Jonatan
1 Samuel 18
17 Julie 2022
Die Profete
1 Konings 19:1-18
23 Julie 2022
bottom of page