Heelwees in gebrokenheid/Wholeness in Brokeness

God verstaan en gee om in ons swaarkry

God Understands and Cares about our Struggles

Jesus is our Perfect Highpriest, He suffered and was tempted in all points.

Jesus is ons perfekte Hoëpriester, Hy het swaargekry en was ook in alles opsigte versoek.

Moenie bang wees nie.

Fear not

God's promise is that He will be with us, even in our darkest hour

God belowe dat Hy by ons sal wees, selfs in ons donkerste uur