In gesprek met Jesus/Conversations with Jesus

Nikodemus – God het die wêreld lief

Nicodemus – God Loves the World

Nicodemus - You need to be born again to see the Kingdom of God

Nikodemus - Jy moet weergebore word om die Koninkryk van God te sien.

Die Samaritaanse Vrou – Lewende Water

The Samaritan Woman – Living Waters

You must worship God in Spirit and Truth

Jy moet God in Gees en in Waarheid aanbid.

Sonde en vergifnis

Sin and Forgiveness

Woman - I don't condemn you - go and sin no more!

Vrou - Ek veroordeel jou nie - gaan en sondig nie meer nie!