top of page
In gesprek met Jesus/Conversations with Jesus

Nikodemus – God het die wêreld lief

Nicodemus – God Loves the World

Nicodemus - You need to be born again to see the Kingdom of God

Nikodemus - Jy moet weergebore word om die Koninkryk van God te sien.

Die Samaritaanse Vrou – Lewende Water

The Samaritan Woman – Living Waters

You must worship God in Spirit and Truth

Jy moet God in Gees en in Waarheid aanbid.

Sonde en vergifnis

Sin and Forgiveness

Woman - I don't condemn you - go and sin no more!

Vrou - Ek veroordeel jou nie - gaan en sondig nie meer nie!

Die geboorte van die kerk - Petrus

The Birth of the Church - Peter

Jesus Christ - The Son of the living God is the foundation of His church.

Jesus Christus - Die Seun van die lewende God is die fondasie van die kerk

Petrus - Het jy my lief?

Peter - Do you love Me?

Do you love Jesus?  It is a life-changing question.

Het jy Jesus lief?  Dit is 'n lewens-veranderde vraag.

Paulus - Wie is U Here?

Paul- Who are you Lord?

Jesus' short conversation with Saul the persecutor of the church, changed the course of history.  

Jesus se kort gesprek met Saulus, die vervolger van die kerk, verander die koers van die geskiedenis.

bottom of page